Välkommen till Miro Kids förskola

Vi på Miro Kids förskola vill bidra till att alla barn får en bra start i livet. Kamratskap, Talang, Ansvar, Nyfikenhet och Lustfyllt lärande är våra ledord som genomsyrar allt arbete på vår förskola. Vi använder oss av sång, dans, musik, rörelse och drama som verktyg i barnens lärande. Vårt motto “Alla spelar roll” speglar våra gemensamma värderingar och vårt förhållningssätt gentemot barn, föräldrar samt mellan oss kollegor.

Sång, dans, musik, rörelse & drama

Miro Kids profil utgår från sång, dans, musik, rörelse och drama vilka alla genomsyrar verksamheten på vår förskola. Profilen och de estetiska formerna är en kärna i lärandeprocessen och ett verktyg som främjar nyfikenhet, kreativitet, skaparglädje, språk och matematikutveckling. Samspel, glädje och barnens delaktighet är även viktiga delar för vår förskoleverksamhet.

Alla spelar roll

Kamratskap, Talang, Ansvar, Nyfikenhet och Lustfyllt lärande är våra ledord som genomsyrar allt arbete på vår förskola. Vi har även formulerat mottot: “Alla spelar roll” som speglar våra gemensamma värderingar, vårt förhållningssätt gentemot barn och föräldrar liksom mellan oss kollegor.

Vill ni veta mer om vår förskola eller komma på visning?