VÅRA POLICYDOKUMENT

Miro Kids förskola bedriver förskoleverksamhet på Kungsholmen i Stockholm.  Vi är ett företag med genomtänkta idéer både vad gäller förhållningssätt (barn/föräldrar/personal) och pedagogik samt rutiner/strukturer. Våra policydokument revideras en gång om året eller vid behov. Samtliga policydokument och riktlinjer finns att läsa i sin helhet som pdf. filer att ladda ner.

Plan mot kränkande behandling

Det är Skolverket och Diskrimineringsombudsmannen (DO) som övervakar att vi som huvudman för förskoleverksamhet har en sådan plan. Vi reviderar planen en gång varje år men arbetar systematiskt med plan mot kränkande behandling på APT och på våra studio/avdelningsmöten.

Plan mot kränkande behandling läsåret 2022 2023

Vill ni veta mer om vår förskola eller komma på visning?