Ledning/Styrelse

Miro Kids förskola ägs av Miro Kids förskola AB som är enskild huvudman för förskolan.

NATALIE WERNERGrundare och VD
Grundare och VD för Miro Kids förskola AB. Ansvarar för att verksamheten bedrivs inom ramen för gällande lagar och regler. Natalie Werner har lång pedagogisk erfarenhet inom barn och ungdomsverksamhet på Miro Studios Artist och Showskola där hon arbetat med verksamhetsutveckling, ledarskap och som kvalitetsutvecklare. Natalie Werner har även utbildning i marknadskommunikation på JMK och Berghs School of Communication.
MARIA EKEBERGRektor
Utbildad och legitimerad rektor och montessorispecialist med lång erfarenhet av pedagogisk verksamhet och ledarskap i så väl förskola och skola. Ansvarar för den pedagogiska verksamheten på Miro Kids Förskola. Maria har tidigare drivit egen profilförskola under tio års tid. Maria har lång erfarenhet av pedagogisk organisation, kvalitetsutveckling samt administration av förskole- och skolverksamhet.
ANETTE ÖSTLINGEkonomi och administration
Ekonomi och administrativ chef för Miro Kids förskola AB. Flerårig erfarenhet inom redovisning, ekonomistyrning, administration, finans och budgetplanering.

Kvalitetsgrupp

Miro Kids Förskola har en kvalitetsgrupp som besitter gedigen erfarenhet av förskoleverksamhet samt erfarenhet av verksamhetsutveckling och styrning av företag. Kvalitetsgruppen bidrar med kunskap inom området och har även ett värdefullt nätverk. Kvalitetsgruppens främsta uppgift är att ifrågasätta och följa upp förskolans utveckling, verksamhetsstrategier och organisation. Vidare fungerar kvalitetsgruppen som bollplank och kvalitetssäkringsorgan för både huvudman och förskolechef.

Vill ni veta mer om vår förskola eller komma på visning?

Kontakta oss