Ledning/Styrelse

Miro Kids förskola ägs av Miro Kids förskola AB som är enskild huvudman för förskolan.

NATALIE WERNERGrundare och VD
Grundare och VD för Miro Kids förskola AB. Ansvarar för att verksamheten bedrivs inom ramen för gällande lagar och regler. Natalie Werner har lång pedagogisk erfarenhet inom barn och ungdomsverksamhet på Miro Studios Artist och Showskola där hon arbetat med verksamhetsutveckling, ledarskap och som kvalitetsutvecklare. Natalie Werner har även utbildning i marknadskommunikation på JMK och Berghs School of Communication.
HELEN SVANRektor
Utbildad och legitimerad rektor och förskollärare med lång erfarenhet av pedagogisk verksamhet inom förskola. Helen har utbildning inom ledarskap, lek och idrott och ansvarar för den pedagogiska verksamheten på Miro Kids Förskolor AB. Helen är väl insatt i pedagogisk organisation samt det systematiska kvalitetsarbetet inom förskolans värld.
ANETTE ÖSTLINGEkonomi och administration
Ekonomi och administrativ chef för Miro Kids förskola AB. Flerårig erfarenhet inom redovisning, ekonomistyrning, administration, finans och budgetplanering.

Kvalitetsgrupp

Miro Kids Förskola har en kvalitetsgrupp som besitter erfarenhet av förskoleverksamhet samt erfarenhet av verksamhetsutveckling och styrning av företag. Kvalitetsgruppen bidrar med kunskap inom området och har även ett värdefullt nätverk. Kvalitetsgruppens främsta uppgift är att ifrågasätta och följa upp förskolans utveckling, verksamhetsstrategier och organisation. Vidare fungerar kvalitetsgruppen som bollplank och kvalitetssäkringsorgan för både huvudman och rektor.

Vill ni veta mer om vår förskola eller komma på visning?