KÖANMÄLAN

Välkommen med din köanmälan!

Miro Kids förskola hanterar vår kö i Stockholm Stads gemensamma kösystem ”BER” (barn- och elevregistret).

Ni går in på www.stockholm.se  och klickar vidare till ”Förskola & skola”. Ni behöver ett bank-id för att kunna göra detta. Där kan ni sedan ställa ert barn i kön för upp till fem olika alternativ och rangordna dem efter önskemål.

Vi på Miro Kids förskola följer Stockholm Stads regler för fristående förskolor vilket innebär att lediga platser fördelas enligt denna ordning:

  • barn med syskon i samma hushåll som redan är placerade i verksamheten
  • barn med längst kötid som önskar plats till den månaden då platsen är ledig eller tidigare.

Länk till oss på Stockholms Stads hemsida hittar du här.

Frågor?

Kontakta vår placeringsansvariga Anette Östling på info@mirokids.se.

Köregler

Intagning på Miro Kids förskola sker i turordning utifrån:

    1. Syskonförtur
    2. Ködatum

Vill ni veta mer om vår förskola eller komma på visning?