Vår verksamhet

På Miro Kids förskola tar vi tillvara på barnens styrkor, förmågor och intressen, arbetar temainriktat och i mindre grupper för att varje barns individuella behov ska kunna tillgodoses. Vi vill skapa en miljö som uppmuntrar till lek och lärande, anpassad efter barnens behov. Barnens lek sätts i centrum, lek är liv och vägen till kunskap, leken är barnens viktigaste tillgång i utvecklingen.

I den dagliga verksamheten använder vi oss av vår profil som bidrar till att öka barnens förmåga att kommunicera och uttrycka sig både verbalt och kroppsligt. Vi ser även att barnen vågar ta plats och att de får bättre självkänsla. Barnens motorik, koordinationsförmåga, kroppsuppfattning, hälsa och kreativitet stimuleras också positivt av aktiviteterna.

Vi är måna om att varje barn ska utveckla en positiv självkänsla, social kompetens och kreativitet. Vi vill därför ta tillvara på barnets lust och nyfikenhet att utforska och lära sig.

Vill ni veta mer om vår förskola eller komma på visning?