Miro Kids Lindhagen

Miro Kids Lindhagen öppnade sin verksamhet i januari 2023. Tillsammans med läroplanens mål lägger vi fokus på vår estetiska profil; sång, dans, musik, rörelse och drama i vår verksamhet samt på vissa avdelningar det franska språket. Förskolan kommer att ha plats för totalt 64 barn. Vi följer Stockholm stads riktlinjer gällande öppettider.

Det här är vi

Vårt mål är att ditt barn ska utvecklas och trivas hos oss. Genom vår förskoleverksamhet och profil ger vi varje barn möjlighet att utveckla sitt lärande och bygga självförtroende och självkänsla. Hos oss spelar alla roll. Vi brinner för ditt barns rätt till en bra utbildning.
Miro Kids Lindhagen kommer att erbjuda barn från 1-5år att börja hos oss. Förskolan kommer att ha 3-4 avdelningar som vi kallar studios. Totalt kommer förskolan ha plats för 64 st barn.

Vår profil

På alla avdelningar har vi sång, dans, musik, rörelse och drama som vår profil. Vi har sång-, dans-, teater och rytmikaktiviteter ett flertal dagar i veckan och vi interagerar våra profilämnen med vårt tema under terminen. Genom att använda den estetiska profilen bidrar vi till att öka barnens förmåga att kommunicera och uttrycka sig både verbalt och kroppsligt.

På en till två avdelningar har vi även en fransk språkprofil där vi vill att varje barn ska få utveckla sina språkkunskaper i både svenska och franska samt få möjlighet att lära känna bägge kulturer. Alla aktiviteter på förskolan grundar sig i det svenska språket, samtidigt som undervisning även sker på franska. Förskolan har minst en fransktalande pedagog som pratar franska med barnen, i både undervisnings- och omsorgssituationer.

Vi gillar mat

Måltiden är en viktig del av dagen. Maten hos oss lagas av vår kokerska/kock i vårt kök. Vi använder råvaror som är godkända, nyttiga, miljösmarta och vi inspireras av mer grönt och mindre socker. Vi vet att näringsriktiga måltider ger bra förutsättningar till utveckling och lärande.

Vi serverar en frukt/grönsak på förmiddagen. Lunch vid ca kl.11.15-11.30 och mellanmål vid ca kl.14.15.
Goda och bra måltider bidrar till matglädje, gemenskap och en trivsam stämning. Dessutom används alla måltider som ett pedagogiskt verktyg.

Vårt team

På Miro Kids Lindhagen kommer det att arbeta förskollärare och barnskötare fördelade på 3-4 studios. Vår personal har utbildning, erfarenhet och kompetens för de uppgifter de ska bedriva så att det främjar barnets lärande och utveckling. Förskolan kommer att ha ett antal fransktalande pedagoger som pratar franska med barnen.

Våra pedagoger har våra profiler som intresse eller som spetskompetens vilket är en fördel i verksamheten. Personalen är drivande och engagerade i barnens intressen, utveckling och lärande. Antalet förskollärare och barnskötare organiseras efter antalet barn och behov på våra studios.

Våra rum för lärande

Vi har en stor nyrenoverad modern lokal anpassad för vår verksamhet, där alla rum har fönster och ljusinsläpp. Rummens funktion kommer att tydliggöras genom att dela upp dem i tema; exempelvis målarstation, bygghörna, läshörna osv. Förskolan har en fantastisk gård med gräsmatta och växter, sandlåda, lekstuga och rutschkana mm som vi kommer att utnyttja dagligen.

Förskolans lokaler är anpassade utifrån ett barnperspektiv och för en säker, trygg och omsorgsfull verksamhet. Vår förskola uppfyller alla krav från Miljöförvaltningen, Brandförsvaret och Livsmedelsverket.

Här håller vi hus

Miro Kids Lindhagen ligger centralt invid Fridhemsplan i Stockholms innerstad. Vår entré är belägen på Mariebergsgatan 3 i ett avskärmat och lugnt läge. Vi har många kringliggande grönområden och parker som vi nyttjar till spännande lek- och lärtillfällen.

Vi samlas alltid på vår gemensamma innergård på morgonen och därefter beger vi oss vidare till närliggande parker. Lokalerna ligger i direkt anslutning till kommunala kommunikationsmedel vilket gör förskolan såväl tillgänglig som en bra utgångspunkt för längre dagsutflykter.

Vill ni veta mer om vår förskola eller komma på visning?