Miro Kids Sankt Eriksgatan

Miro Kids förskola Sankt Eriksgatan öppnade sina portar år 2015. Tillsammans med läroplanens mål lägger vi fokus på vår profil genom sång, dans, musik, rörelse och drama. Vi har fyra avdelningar/studios; två för de yngre 1-3 år och två för de äldre 3-5 år. Förskolan har plats för totalt 60 st barn. Vi följer Stockholm stads riktlinjer gällande öppettider.

Det här är vi

Vårt mål är att ditt barn ska utvecklas och trivas hos oss. Genom vår förskoleverksamhet och profil ger vi varje barn möjlighet att utveckla sitt lärande och bygga självförtroende och självkänsla. Hos oss spelar alla roll. Vi brinner för ditt barns rätt till en bra utbildning.

Miro Kids förskola Sankt Eriksgatan har idag fyra avdelningar som vi kallar studios, två för de yngre 1-3 år och två för de äldre 3-5 år. Förskolan har plats för totalt 60 st barn.

Vår profil

Vår profil är sång, dans, musik, rörelse och drama. Vi har sång-, dans-, teater och rytmikaktiviteter flera dagar i veckan och vi interagerar våra profilämnen med vårt tema under terminen. Vi använder vi oss av vår profil som bidrar till att öka barnens förmåga att kommunicera och uttrycka sig både verbalt och kroppsligt.

Genom våra profilaktiviteter får barnen möjlighet att ta plats och utvecklar en bättre självkänsla. Barnens motorik, koordinationsförmåga, kroppsuppfattning, hälsa och kreativitet stimuleras också positivt av aktiviteterna.

Vi gillar mat

Måltiden är en viktig del av dagen. Maten hos oss lagas av vår kokerska/kock i vårt kök. Vi använder råvaror som är godkända, nyttiga, miljösmarta och vi inspireras av mer grönt och mindre socker. Vi vet att näringsriktiga måltider ger bra förutsättningar till utveckling och lärande.

Vi serverar en frukt/grönsak på förmiddagen. Lunch vid ca kl.11.15-11.30 och mellanmål vid ca kl.14.15.
Goda och bra måltider bidrar till matglädje, gemenskap och en trivsam stämning. Dessutom används alla måltider som ett pedagogiskt verktyg.

Vårt team

På Miro Kids förskola Sankt Eriksgatan arbetar 12 pedagoger fördelade på fyra studios samt en kock/kokerska. Vår personal har utbildning, erfarenhet och kompetens för de uppgifter de ska bedria så att det främjar barnets lärande och utveckling.

Våra pedagoger har vår profil som intresse eller som spetskompetens vilket är en fördel i verksamheten. Personalen är drivande och engagerade i barnens intressen, utveckling och lärande. Antalet förskollärare och barnskötare organiseras efter antalet barn och behov på våra studios.

Våra rum för lärande

Vi har en stor modern lokal anpassad för vår verksamhet, där alla rum har fönster och ljusinsläpp. Förutom våra olika studios har vi en skapandeateljé, en stor salong med en fullt utrustad dramascen. Vi har även ett förskolebibliotek, ett pedagogiskt kök och ett litet uterum med plats för olika skapande aktiviteter.

Förskolans lokaler är anpassade utifrån ett barnperspektiv och för en säker, trygg och omsorgsfull verksamhet. Vår förskola uppfyller alla krav från Miljöförvaltningen, Brandförsvaret och Livsmedelsverket.

Här håller vi hus

Miro Kids förskola Sankt Eriksgatan ligger centralt på Kungsholmen i Stockholms innerstad. Vår entré är belägen på en innergård mellan Sankt Eriksgatan och Kronobergsgatan i ett väl avskärmat och lugnt läge. Vi har många kringliggande grönområden och parker som vi nyttjar till spännande lek- och lärtillfällen.

När vi går ut använder vi oss av den lugnare Kronobergsgatans entré. Lokalerna ligger i direkt anslutning till kommunala kommunikationsmedel vilket gör förskolan såväl tillgänglig som en bra utgångspunkt för längre dagsutflykter.

Vill ni veta mer om vår förskola eller komma på visning?